Animació

Realització de vídeos explicatius, educatius i didàctics amb l’ús d’il·lustració, animació i l’edició, amb veu en off o música de fons.

Game ON!

Videos del projecte GAME ON, de Nexes Interculturals per explicar el procés de creació de jocs i la inclusió en aquests.


Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya – CCCC

Vídeo per promoure el dia de l’associacionisme cultural 2021 realitzat per la CCCC, castells.cat


EU-Council of Europe Youth Partnership

Videos realitzats posteriorment al Symposium “The future of young people’s political participation: questions, challenges and opportunities”.


Mobilitat Internacional Jove del Maresme

Projecte realitzat amb ús de dibuix en viu per a explicar les opcions de mobilitat internacional per als i les joves.

Contacta’m si vols més informació o demanar un pressupost.