Categories
Educació Social

Models explicatius de la discapacitat

Esquema resum dels difernts models sobre la discapacitat i diversitat funcional.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

Cita bibliogràfica: Valenzuela, R. (2019). Models explicatius de la discapacitat [Infografía]. Recuperat de: https://graphicsrq.com/educacio-social/models-explicatius-de-la-discapacitat/

Bibliografia:

Muyor, J. (2019). Nuevos significados de la discapacidad: De la igualdad de capacidades a la igualdad de derechos. Acciones e Investigaciones Sociales, 39, 33-55. https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.2019393231

Planella, J. (2011a). De la mirada mèdica a la perspectiva social de la discapacitat. Criteris, models i enfocaments. A Planella, J. (coord.), Acció socioeducativa i diversitat funcional.  Barcelona: FUOC (materials docents)

Planella, J. (2011b). De la discapacitat a la diversitat funcional. A Planella, J. (coord.), Acció socioeducativa i diversitat funcional.  Barcelona: FUOC (materials docents)

Planella, J. (2011c). Paradigmes i teories de la discapacitat. A Planella, J. (coord.), Acció socioeducativa i diversitat funcional . Barcelona: FUOC (materials docents)

Toboso Martín, M. (2018). Diversidad funcional: hacia un nuevo paradigma en los estudios y en las políticas sobre discapacidad. Política y Sociedad. https://doi.org/10.5209/poso.56717