Categories
Educació Social

Models explicatius de Salut Mental

Resum sobre els principals models explicatius de la Salut Mental, el biomèdic i l’antipsiquiatria.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

Cita bibliogràfica: Valenzuela, R. (2019). Models explicatius de la discapacitat [Infografía]. Recuperat de: https://graphicsrq.com/educacio-social/models-explicatius-de-la-discapacitat/

Bibliografia

 Correa-Urquiza, M. (2012). Història de la bogeria. A Pié, A. (coord). Acció socioeducativa i salut mental. Barcelona: FUOC. (Materials docents)

Correa-Urquiza, M., Silva, T., Belloc, M., & Martínez Hernáez, Á. (2006). La evidencia social del sufrimiento: salud mental, políticas globales y narrativas locales. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. Núm. 22, p. 47-69. Recuperat de: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/121042

Martínez-Hernández, A., & Correa-Urquiza, M. (2017). Un saber menos dado: Nuevos posicionamientos en el campo de la salud mental colectiva. Salud Colectiva. 2017;13 (2) p.267-278 https://doi.org/10.18294/sc.2017.1168